02 de febrer 2008

Rei Jaume

Tal dia com avui naixia a Montpeller el Rei Jaume I. Com a homenatge i record, sumant-me a la iniciativa d'en Vicent Partal, el meu fragment és la conquesta de Borriana, per recordar d'on venim, quins són els meus orígens.

178. E fo aytal lacort, que qui guardaua la messio que hom hi feia cascun dia, e que era loch per quel Regne de Ualencia se podia goanyar mils que per negun loch que hi fos, e guardan encara quel podia hauer gran barayla al entrar de la vila entre cathalans e aragonesos, e molta altra gent quey hauia estranya, e altra que hauia molt pa en la uila que poria romanir a aquels qui tendrien la frontera: e per aço e per moltes daltres coses tinguem per bo que prefessem aquel pleyt: e fo aixi feyt, quen exissen tots dins ·IIII· dies ab aço quen porien leuar en les costes e en les mans. E en aquesta manera haguem Burriana: e per tal que sapien les gents quants homens hauia en Burriana, entre homens, e fembres, e tosets696, foren ·VII· milia e ·XXXII·, e dural seti ans que fos presa ·II· meses.


Rei Jaume I,
Rei d'Aragó, de Mallorca i de València, Comte de Barcelona i d'Urgell, i senyor de Montpeller
conqueridor, amant, pietòs, guerrer, culte, ambiciós..
1208-1276


És curiós, com deia algú, tants republicans celebran l'aniversari del nostre Bon Rei...

Per cert, si voleu una nota humorística, busqueu "Don Jaume, el Conquistador" d'en Pitarra, musicat per la Trinca.

1 comentari: